گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

سبک روستیک Rustic

این سبک طراحی از الهامات طبیعی متولد شده است مثل خانه های روستایی که از سادگی و زیبایی ناهمگون طبیعت الهام گرفته شده اند. مبلمان و پارچه ها از موادی که در فضای باز، یافت می شوند، مانند چوب های فرسوده، سنگ، بتن، کنف، پشم و پنبه تشکیل شده است. فضای داخلی با رنگهای خنثی پر شده است تا توجه را به مواد اولیه خیره کننده ای که برای ایجاد کف ، دیوارهای برجسته ، میز و صندلی استفاده می شود، جلب کند. دیوارها به رنگ سفید نگه داشته می شوند یا با آجر گرم ، سنگ یا چوب اصلاح شده، پوشانده می شوند.پنجره های بزرگ یکی دیگر از عناصر رایج در طراحی روستایی خانه است، زیرا فضا را با نور طبیعی پر می کند و به خانه کمک می کند تا آنجا که ممکن است به فضای بیرون نزدیک باشد.