گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Traditional سبک سنتی

وقتی نوبت به تعریف سبک های مختلف طراحی داخلی می رسد، یکی از شناخته شده ترین سبک ها طراحی داخلی سنتی است. در فضای داخلی سبک سنتی از میزها و صندلی های ساخته شده از چوب تیره استفاده می شود که دارای جزئیات زیبایی هستند. طراحی سنتی الهام گرفته از قرن 18 و 19 انگلیس و فرانسه است. در این سبک پارچه ها دارای الگوهای متنوعی هستند، چند الگوی معروف این سبک داماسک، گل، راه راه و چهارخانه را شامل می شود.در این سبک خانه های سنتی با لوسترهای کریستالی حس درخشندگی را القا میکنند.