گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

سبک انتقالی Transitional

طراحی داخلی انتقالی انواع مختلفی از سبک ها را با هم ترکیب می کند و ظاهری خاص را برای خود به وجود می آورد. از آنجا که ترکیبی از طراحی سنتی و معاصر است، مبلمان می توانند دارای خطوط مستقیم و پیچیده، یا دارای خطوط گرد همراه با حکاکی باشند. اشیا مانند صندلی، میز و مبل با ایجاد تعادل بین ویژگی ظرافت و زمختی یک فضای خوشایند را به وجود می آورند. در بیشتر موارد ، تزئینات مبلمان بسیار کمتر از آنچه در بیشتر سبک های سنتی مشاهده می شود، است. مبلمان با نقش و نگارهای گرافیکی و پارچه هایی مانند پنبه سفید خامه ای ، چرم صاف و مخمل خواب دار روکش شده اند. دیوارکوب ها ، آویزها و چراغ های رومیزی مجهز به خطوط مستقیم مشابه سبک مدرن هستند ولی بالعکس رنگ ها شبیه طرح سنتی هستند، قهوه ای تیره، برنز و سفیدی خامه ای را مشاهده خواهید کرد.