گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

سبک صنعتی (Industrial)

فضای داخلی صنعتی حال و هوای خنک، آرام و نوینی را به وجود می آورد. این سبک ترکیبی بی نظیر از مدرن و وینتیج ، موارد جدید و منحصربفرد  را با هم ترکیب می کند. مشخصه ی سبک صنعتی ایجاد فضای باز است - هر فضایی مثل اتاق یا آشپزخانه تا زیرزمین شامل سقف های بلند و بزرگ مانند شیروانی است-. پالت های رنگی سرد و ملایم هستند شما اغلب ترکیبی از خاکستری ها ، سیاه ها و سفیدها را مشاهده می کنید که با پرتوهای آبی و سبز همراه است. فلز بیشترین ماده مورد استفاده در طراحی صنعتی است. این سبک از جذابیت های سخت و زمخت برخوردار است و می توان از آن در انواع وسایل روشنایی و میزها گرفته تا راه پله ها و شیرهای آب استفاده کرد. دکوراسیون صنعتی به سبک انتخابی بسیاری از فضاهای شهری تبدیل شده است که در گذشته کارخانه ها ، مدارس یا سایر ساختمان های قدیمی با سقف های آجری و کشیده ای بودند.