گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

سبک مراکشی (Moroccan)

فضای داخلی مراکشی را می توان با خانه های بوهمی و التقاطی مقایسه کرد ، زیرا طراحی خانه مراکشی ترکیبی از رنگ ها و الگوهای متنوع است که ماهیت را به یک فضا می رساند. مبلمان با تزئینات چوبی مزین شده و با پارچه های مجللی مانند ابریشم و مخمل، روکش شده است. فضای داخلی با لامپ های فلزی و با جزئیات دقیق روشن می شود. کاشی و دیوارهای سرامیکی یا سفالی به طور مکرر در سراسر آشپزخانه و اتاق غذاخوری استفاده می شود. فرشها، مبلمان، کوسن های پر جنب و جوش، تجملاتی عجیب و غریب اما مطبوع را اضافه می کنند. صندلی های نشیمن و اتاق های نشیمن نیز از مشخصه های طراحی مراکشی هستند. احساس آرامش توسط کوسن های مخمل خواب دار و فراوانی گیاهان سبز برگ نیز در این سبک به مخاطب القا می شود.